Pencapaian  pelajar  menerusi Pakej Pembelajaran Awal Pra Primari:

  1. mengajar murid kemahiran membaca secara berkesan melalui kaedah fonetik
  2. meningkatkan kemahiran murid memahami perkataan dan ayat yang dibaca
  3. merangsang keupayaan membaca, berinteraksi dan memahami kandungan teks

 

Set ini mengandungi :

  1. 10 Buku Bacaan Awal Alam Cahaya (teks bersuku kata /2 warna)
  2. Kad Bacaan Bertahap & Kad Suku Kata VK/VKK – (140 kad)
  3. Kad Susun Suai Suku Kata 1 (perkataan berdasarkan 10 buku cerita)
  4. Kad Susun Suai Suku Kata 2 (perkataan suku kata dipadankan dengan gambar yang sesuai)
  5. Kad Suku Kata Vokal/Huruf/ (72 keping)
  6. Kad Singkap : Membunyikan vokal (fonik) Lihat, Sebut dan Eja disertakan dengan pelekat perkataan yang boleh diguna semula.
  7. Tapak Permainan : 8 permainan (4 TAPAK) ( 2 cetakan di dua halaman/tapak) Tapak keras berukuran : 420mm x 297mm lengkap dengan dadu dan 6 token